Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 085 - 760 8 760
  • info@wiggersgroep.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

03-10-2019

Wat keert een verzekeraar uit bij schade?

Je verzekert je spullen om bij schade de verzekeraar aan te kunnen spreken voor het vergoeden van de schade. Maar wat keren verzekeraars uit?

Je verzekert risico’s omdat je niet zelf voor de financiële lasten op wilt draaien. Daarom kun je soms ook gewoon niet anders dan verzekeren. Je kunt het risico van brandschade aan jouw huis immers niet zelf dragen? De schade kan in een uiterste geval meer dan honderdduizend euro bedragen. Voor de grote en kostbare schades kies je daarom voor het verzekeren.

Wat keren verzekeraars uit bij schade aan je huis?

Bij schade aan je huis gaat de verzekeraar uit van de kosten voor het herstellen van de schade. Bij schade aan je huis gaat het dus om de herstelkosten van bijvoorbeeld een door een brand beschadigde keuken. De verzekeraar betaalt dan de herstelkosten. Bij een omvangrijke brand kan het huis zelfs onherstelbaar beschadigd raken. In dat geval keert de verzekeraar de herbouwkosten van de hele woning uit.
Bij onderverzekering kan er echter een probleem ontstaan. In dat geval zijn de herbouwkosten hoger dan de uitkering uit de verzekering. Onze adviseur kan voorkomen dat deze situatie ontstaat. Vraag ons dan even dit te controleren.

Wat keert de verzekeraar uit bij schade aan je inboedel?

Bij schade aan je spullen keert de verzekeraar ook de herstelkosten uit, maar bij de meeste inboedelschades gaat het vaak al gelijk om totaalverlies. Als herstel niet mogelijk is, keert de verzekeraar daarom doorgaans de nieuwwaarde uit. Als de dagwaarde minder bedraagt dan 40 procent van de nieuwwaarde, keert de verzekeraar vaak maximaal de dagwaarde uit.

Voorbeeld:
Er wordt bij jou ingebroken en een laptop met een nieuwwaarde van 1.000 euro wordt gestolen. De laptop heeft nog een waarde van 600 euro. Dat is meer dan 40% van de nieuwwaarde, dus keert de verzekeraar de nieuwwaarde van 1.000 euro uit.
Als de laptop twee jaar later gestolen zou worden verloopt dit anders. De waarde is op dat moment immers minder dan 40%? Stel bijvoorbeeld nog 300 euro. In dat geval keert de verzekeraar de dagwaarde aan je uit.

Wat keert de verzekeraar uit bij autoschade?

Motorrijtuigen moet je verplicht verzekeren tegen de wettelijke aansprakelijkheid. Dit doe je met de WA-autoverzekering. De verzekeraar betaalt dan de schade die met de verzekerde auto werd veroorzaakt aan anderen en hun bezittingen. Bij oudere auto's is deze dekking vaak voldoende.
Bij de wat nieuwere auto's zal doorgaans voor de beperkt casco of de vol-casco dekking gekozen worden. Met de beperkt casco autoverzekering vergoedt de verzekeraar ook schade aan de eigen auto door bijvoorbeeld diefstal, brand en hagelschade. En met de vol-casco autoverzekering (all-risks) wordt ook de eigen schade vergoed bij aanrijdingen, vandalisme en zelfs bij de meeste schades door eigen toedoen. De verzekeraar vergoedt dan de herstelkosten tot maximaal de dagwaarde van de auto. En in het eerste jaar doorgaans zelfs de nieuwwaarde.

Hoe kun je niet verzekerde autoschade verhalen?

Je hebt je auto bijvoorbeeld WA verzekerd en door schuld van een ander ontstaat er schade aan jouw auto. Je kunt in dat geval de schade verhalen op de tegenpartij, maar dat is niet altijd eenvoudig. Voor het verhalen kun je de rechtsbijstandsverzekering of de verhaalsbijstandsverzekering inschakelen.

En hoe wordt de schade dan geregeld? 

Er zijn heel wat mogelijkheden om tot een goede schaderegeling te komen. Goed verzekeren is daar de belangrijkste van. Maar kiezen voor de juiste verzekeringmaatschappij is minstens even belangrijk. Want de verschillen zijn nog steeds groot. Erg groot. Maar daar helpen we graag bij. Dat is immers ons vak? 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens